Pediatrie přijímá nové pacienty. Objednávejte se do ordinace na tel.: +420 281 917 636
 
 

DĚTSKÝ LÉKAŘ MUDr. MARTINA SUCHÁ PRAHA 14-ČERNÝ MOST

 
MUDr. Martina Suchá působí jako lékařka pro děti a dorost dlouhodobě a své bohaté zkušenosti využívá ve prospěch svých dětských pacientů. Přijímáme děti od narození až do 19 let věku.
 

KOMPLEXNÍ SLUŽBY DĚTSKÉ AMBULANCE

 
 • ambulantní vyšetření a ošetření dětí a dorostu od 0 do 19 let
 • péče o novorozence a kojence včetně poradenství od 0 do 18 měsíců
 • preventivní prohlídky ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 let – výstupní
 • povinné a nepovinné očkování (včetně očkování dětí do ciziny – www.vakciny.net)
 • stanovení CRP a testy pro účely stanovení diagnostiky streptokokové nákazy do 10 minut
 • nastřelování náušnic
 • v případě potřeby i nadstandardní péče s možností objednání
 • bezbariérový přístup
 • informace o smlouvách s pojišťovnami VZP, OZP 201, 211, cizinci VZP
 

KDE NALEZNETE ORDINACI DĚTSKÉ LÉKAŘKY

 
Dětská ordinace se nachází pouhých 150 metrů od metra Černý Most, v ulici Kučerova. Vstup je přímo z podloubí domu, bezbariérový, s dobrou dostupností. Pediatrie skýtá příjemné prostředí pro rodiče s dětmi tak, aby se u nás malí pacienti cítili příjemně.
 

DĚTSKÁ POHOTOVOST

 
Pohotovostní služba je zajišťována od 16.00 včetně sobot a nedělí nepřetržitě LSPP v nemocnici Bulovka Praha 8. 283842224
 
 
 
 

VEČERNÍ DĚTSKÁ AMBULANCE BEZ POPLATKU

 
Jsme připraveni Vám poskytnout lékařské služby v ordinačních hodinách, které jsou přizpůsobeny pracujícím rodičům!

 • úterý: 18:00-19:30 mimořádně odpadá od 16.3
 • středa: 17:30-19:30
 

FOTOGALERIE ORDINACE

 
 
 
 
 
 

AKTUALITY

 

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE !!!

Všechny pacienty ošetřujeme

VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ!

S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE 281917636, mobil 774642854 ( v případě , že se nemůžete dovolat)

Zbytná vyšetření/ošetření odložte!

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

PODROBNOSTI K NOUZOVÉMU REŽIMU ORDINACE

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.
Striktně ráno prevence, odpoledne nemocní!!!
S dítětem by měla jít jako doprovod pouze jedna osoba!

A) Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:

 • Budou probíhat ve stávajícím režimu.
 • Očkování svých dětí neodkládejte.
 • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.

B) Ostatní preventivní prohlídky mohou být posunuty na dobu po skončení nouzového stavu. ( ve středu je možné přijít )

C) Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku.

D) V čekárně

 • Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient.
 • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny.
 • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici.

E) Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):

 • Nasaďte si ústní roušku.
 • Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
 • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci.
 • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou.
 • Smrkejte do jednorázových kapesníků.
 • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce.
(Doporučení Státního zdravotního ústavu)

NÁVRAT Z RIZIKOVÝCH ZEMÍ Z HLEDISKA KORONAVIRU

V případě, že se vrátíte z rizikové země z hlediska koronaviru, jste povinni kontaktovat hygienickou stanici. V žádném případě nenavštěvujte naši ordinaci. My odběry neprovádíme, nemáme k tomu příslušné vybavení. Příslušnou hygienickou stanici nalzente na https://www.hygpraha.cz/
Seznam rizikových zemí naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 13 let.
Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 13 let.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Ošetřovné lze čerpat po celou dobu uzavření školského zařízení

Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základuza kalendářní den.
Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
Kde získá škola tiskopis žádosti?
Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ. Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.
Vaše MUDr. Suchá

Včasné omlouvání

Vzhledem k častým případům, kdy se neomluvíte z prohlídek či očkování, vás prosím o VČASNOU omluvu a domluvení jiného termínu. Pokud tak neučiníte, blokujete místo pro někoho jiného a prodlužují se tak termíny na objednání.
dr. Suchá

Pozastavení příjmu nových pacientů

Vzhledem k nouzovému režimu ordinace dočasně pozastavuji příjem nových pacientů (kromě miminek a sourozenců stávajících pacientů). Pokud nebudete mít lékaře v Praze a blízkém okolí ošetříme akutní případy po telefonické domluvě.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem,
M. Suchá 
 
 

ORDINAČNÍ HODINY PRO NEMOCNÉ

 
Od 16.3.2020 odpadá večerní ordinace
v pondělí 30.3. zatím pro nemocné od 12.30 do 14.00 hod
( po telef. objednání ) , jinak jsme přítomni od 8.00-12.30 pro zdravé

v úterý 31.3. pro nemocné od 11.00 hod do 12.30 hod pro zdravé od 8-11.00 hod
ve středu 1.4.2020- pro zdravé beze změny pro nemocné od 17.30-19.00

ve čtvrtek 2.4. bude otevřeno po objednání pro nemocné 12.30-14.00
( ráno ordinace odpadá) poradna pro kojence dle objednání od 10.00 hod -12.30 hod
v pátek 3.4. ordinace pro nemocné od 10.00 hod- 12.00 (po tel.
objednání) od 8.00-10.00 hod pro zdravé
Děti stále očkujeme dle nařízení MZ a vakcionologické společnosti!!!!!!


Pondělí 07:00-11:00
Úterý 07:30-11:00,
Středa 17:30-19:30
Čtvrtek 07.30-10.00
Pátek 08:00-11:00
 

ORDINAČNÍ HODINY PRO ZVANÉ

 
Pondělí 11:00-14:00
Úterý 11:00-12:30
Středa 14:30-17:30
Čtvrtek 10:00-12:30 – poradna
Pátek 11:00-14:00
 
 
 

KONTAKTUJTE NÁS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEPOVINNÁ OČKOVÁNÍ

 
K nepovinnému očkování dítěte je podle §35 odst.2 zákona 372/2011 Sb. nutný souhlas obou rodičů (zákonných zástupců). Zde si můžete stáhnout formulář souhlasu: SOUHLAS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby.

K očkování dítěte staršího 15 let je současně nutný i jeho souhlas.

Kromě udělení souhlasu budete svým podpisem rovněž stvrzovat, že jste porozuměli informacím uvedeným v příbalovém letáku k očkování.
Zde si můžete stáhnout příbalové letáky k očkování.

 
 
Proti rotaviru

Proti pneumokokům


Proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím


Proti žloutence typu A


Proti meningokoku typu B

 • BEXSERO – pdf

Proti meningokoku C


Proti meningokoku A, C, Y a W135

 
 
 
Proti tetanu, záškrtu a černému kašli

Proti klíšťové encefalitidě

Proti planým neštovicím

Proti chřipce

Proti rakovině děložního čípku
(pro dívky mezi 13. a 14. rokem věku – narozeninami – hradí pojišťovna)